Bine aţi venit!

COMUNA FĂRĂGĂU

Atestată documentar încă din 1357, localitatea Fărăgău a cunoscut  de-a lungul timpului diferite denumiri, astfel, în 1357 era denumită Possessione Farago, apoi, în 1369 o regăsim sub denumirea Faragon, în 1375 Faragow, în 1456 Pharago, în 1495 Faragho, pentru ca începând cu 1854 să aibă numele pe care şi azi îl are, adică Fărăgău.

harta3

Aşezată în partea de nord a judeţului, pe DN 16 ce face legătura între Reghin şi Cluj-Napoca, localitatea Fărăgău este străbătută de pârâul Şar, care alimentează Lacul Fărăgău. Acesta este înscris ca arie protejată de categoria IV, cu o suprafaţă de 35,5 ha –  rezervaţie naturală (Lac Geologic) – ce face parte din Regiunea Biogeografică Europeană Continentală – Ecoregiunea Podişul Transilvaniei, fiind ultimul lac natural din Câmpia Transilvaniei.

            Suprafaţa comunei: 3975 ha (382 ha pădure). Suprafaţa localităţii:1755 ha (arabil – 1187 ha, păşuni – 285 ha, fâneţe – 206 ha, ape – 35 ha, neproductiv – 42 ha).

  Populaţie comună: 1659 locuitori, localitate: 548 locuitori. Densitate comună: 2,4 locuitori,  localitate: 3,2 locuitori.   Demografie comună:  Bărbaţi: 787–  Femei:   872

Religie:Ortodocşi: 808, Reformaţi:  768, Altele: 83

Etnie: Români: 815, Maghiari:  227, Rromi: 617

Vârstă: Sub 18 ani: 12%. Între 18-35 ani:19% .Între 35-60 ani: 21 %.

Peste 60 ani: 48%

Comuna FĂRĂGĂU are în componenţa sa patru sate:

  • Fărăgău
  • Tonciu
  • Poarta
  • Onuca

Cel mai apropiat oraş de localitatea noastră este Reghin, la o distanţă de 18 km de Fărăgău, legătura făcându-se pe drumul naţional DN 16, Reghin – Cluj-Napoca. Este de remarcat faptul că în ultimii ani, tinerele familii întemeiate în comună nu au mai luat drumul oraşului, majoritatea au rămas la sat, constituindu-şi propriile gospodării – existând şi cazuri de familii care s-au întors din oraşe  în satul natal.

Dacă în ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei active a comunei nu sunt probleme semnificative – fiind monitorizată permanent de dispensarul uman – trebuie subliniată principala problemă cu care se confruntă comunitatea noastră: şomajul, situat la valoarea de 11,73 %.

Populaţie activă comună: 503 persoane

Şomeri comună: 59 persoane

Rata şomajului comună: 11,73%

Populaţie activă localitate: 168 persoane

Şomeri localitate: 4 persoane

Rata şomajului localitate: 2,38

    Nevoile comunităţii

o       introducerea apei curente în comună;

o       canalizare şi staţie de epurare;

o       amenajarea şi consolidarea drumurilor comunale;

o       reabilitarea sistemului de iluminare stradală;

o       amenajarea unui punct medical în satul Poarta;

o       reabilitarea căminelor culturale din comună;

o       amenajarea unei platforme moderne de gunoi.

Acestea reprezintă doar o parte din nevoile identificate la nivelul Comunei Fărăgău, pentru o parte din ele acţiunile întreprinse în vederea materializării lor fiind deja în diferite stadii.

Posted in Fără categorie | Leave a comment